Lunds Domkyrka

En unik glimt in i historien

Lundabiskopen Peder Winstrup (1605–1679) var en företagsam man med höga värdsliga och andliga ambitioner, kluven i striden mellan Sverige och Danmark. Hans bakgrund var imponerande; teologie doktor, professor i fysik och filosofi, hovpredikant hos danske kungen, pionjär i boktryckarbranschen, arkitekt och papperstillverkare. 

 

Ett tvärvetenskapligt projekt initierades av Historiska museet och i november 2013 öppnades kistan i kryptan. Winstrups mumie är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talets Europa. Hans kvarlevor utgör ett unikt medicinhistoriskt arkiv för kunskapen om 1600-talsmänniskans livsvillkor och hälsa.

Peder Winstrups mumie – en unik tidskapsel från 1600-talet

 

 

Det är tack vare biskopen Peder Winstrup som vi idag har ett universitet i Lund. År 1658, i samband med svenskarnas erövring av Skåne, avlade kung Karl X Gustaf ett besök i Lund hos den danske biskopen Peder Winstrup. Biskopen passade på att övertyga kungen om nyttan av att grunda ett universitet i staden. Förslaget föll i god jord och Winstrup adlades kort därefter. Åtta år senare stiftades Lunds universitet.

 

Peder Winstrup var biskop i Lund under 41 år. Biskop Peder Winstrup dog i december 1679 och begravdes i Domkyrkan januari 1680.

 

 

Det är tack vare biskopen Peder Winstrup som vi idag har ett universitet i Lund. År 1658, i samband med svenskarnas erövring av Skåne, avlade kung Karl X Gustaf ett besök i Lund hos den danske biskopen Peder Winstrup. Biskopen passade på att övertyga kungen om nyttan av att grunda ett universitet i staden. Förslaget föll i god jord och Winstrup adlades kort därefter. Åtta år senare stiftades Lunds universitet. Peder Winstrup var biskop i Lund under 41 år. Biskop Peder Winstrup dog i december 1679 och begravdes i Domkyrkan januari 1680.

Till följd av att Domkyrkan fått tillstånd att flytta biskopens kvarlevor initierades ett tvärvetenskapligt projekt av Historiska museet och i november 2013 öppnades kistan i kryptan. Vad man kunde konstatera vara att Winstrups kropp var ytterst välbevarad. December 2014 utfördes en CT-scanning på Skånes Universitetssjukhus i Lund. En sensationell upptäckt var att de inre organen visade sig vara bevarade. Kroppen var lufttorkad – en naturlig mumifieringsprocess. Han var dessutom inte ensam i kistan. Väl undangömd i risbädden under biskopens fötter påträffades ett fem till sex månader gammalt inlindat foster.

Winstrups mumie är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talets Europa. Hans kvarlevor utgör ett unikt medicinhistoriskt arkiv för kunskapen om 1600-talsmänniskans livsvillkor och hälsa. Möjligheten att även parasiter och bakterier kan finnas kvar gör analysarbetet mycket spännande.

Projektet syftar till att med hjälp av Peder Winstrups kvarlevor spegla livet i Lund under 1600-talet. Här förenas universitetets discipliner i ett brett samarbete som kommer att presenteras under universitetets jubileumsår 2017 i form av artiklar, böcker, utställningar och stadsvandringar. Den 11 december 2015 kommer kroppen att återlämnas till Domkyrkan. Undersökningarna av kistan och kroppen har rönt stort internationellt intresse i media. 400 miljoner människor vet idag vem biskopen var. Här kan du se en tidslinje över Peder Winstrups liv.

Projektet finansieras av Crafoordska Stiftelsen, Tora Ohlssons stiftelse, Birgit & Sven-Håkan Ohlssons stiftelse samt Johanssons begravningsbyrå.