Universitetshuset © Per Johansson, Xrayfoto

Tillgänlighetsanpassade besöksmål i Lund

Lunds Domkyrka ligger i centrum av Lund, en byggnad från tidiga medeltiden. Genom olika hjälpmedel kan man som funktionsnedsatt uppleva Domkyrkan.
Vid informationsdisken finns en modell av kyrkan för att ge synskadade en möjlighet att ”se” Domkyrkan.
Det finns ett informationsblad om Domkyrkan på punktskrift. Bladet kan hämtas i Domkyrkans informationsdisk och berättar kortfattat om kyrkans inventarier, historia och om hur kyrkan används idag. Vid kyrkobesöket kan synskadade låna en taktil karta av kyrkan som en hjälp vid vandringen genom kyrkorummet.
Till kyrkans ljudanläggning finns teleslinga inkopplad. Det finns även hörstavar att låna, kontakta vaktmästarna.
Vid Domkyrkans huvudentré finns det ramper som gör det möjligt att komma in i kyrkorummet med rullstol. Vid trappan upp till Dopkapellet finns en enkel hiss.
I samband med gudstjänster med nattvard (“mässa”) finns glutenfritt bröd tillgängligt vid alla stationer där nattvarden delas ut. Vid alla gudstjänster utom onsdagar kl. 18.30 och fredagar kl. 08.00 används avalkoholiserat nattvardsvin.
Lunds domkyrka är certifierad enligt Equality, en noggrann kontroll med mätningar och insamling av detaljinformation om tillgängligheten i helhet på anläggningen. 

På Kulturen har flera av byggnaderna försetts med handikapptoalett, ramper och hiss mellan våningsplanen. Men ett antal av de äldre kulturhistoriska byggnaderna har hinder för rullstolsbundna besökare och barnvagnar. Hiss eller ramp finns i följande byggnader: Vita huset, Ystadhuset, Lekloftet och Bosebo kyrka. Kulturens två områden är förbundna med varandra via en tunnel och trappa under Adelgatan. För att undvika trappan kan du vända dig till receptionen och få hjälp att ta en annan väg mellan områdena. Kulturens hörsal, auditoriet, är utrustad med hörslinga. Be gärna personalen om hjälp med att hitta en bra placering i lokalen om du vill utnyttja hörslingan. Kulturkrogen, som ligger vägg i vägg med museet, är anpassad för rullstolsburna. Entrén är extra bred och saknar trösklar. Här finns även en handikappstoalett.
 
Skissernas museum är tillgänglighetsanpassat för rullstolar och Historiska Museet är utrustat med handikapptoalett samt hiss. Det finns plats för handikapparkering för personer med särskilt parkeringstillstånd ca 20 meter från museets entré.
 
Vattenhallen Science Center. Alla experiment finns på markplan. Handikappanpassad toalett finns. Planetariet har plats för en rullstol (reservera gärna biljett).
 
Högevallsbadet är handikappsanpassat och tillgängligt för alla. Runt bassängerna finns en bred gång och rullstolar kan ta sig fram i hela badet. Det finns handikappsanpassade enskilda omklädningsrum för en person med assistent. De övriga omklädningsrummen har extra bred dusch och handikapptoaletter. Här finns två bassänger med höj- och sänkbar botten för bland annat rehabiliteringsträning, vattengympa och simskolor. Hissar gör det möjligt för funktionshindrade att ta sig ner i bassängen och även upp i vattenrutschbanetornet. Parkering för funktionshindrade finns nära entrén på Högevallsgatan.