MAX IV exteriört ©Leif Jansson

Max IV

Den 21 juni 2016 invigdes MAX IV - den modernaste synkrotronljusanläggningen i världen. MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är nu den ljusstarkaste synkrotronljusanläggning i världen. MAX IV-laboratoriet har vuxit fram inom Lunds universitet.

 

Under 2016 kommer det att startas upp ett externt besökscentrum för att kunna ta emot skolor, organisationer och andra som vill lära sig mer om MAX IV, ESS och Science Village Scandinavia. Kontakta visit@maxiv.lu.se för att diskutera möjligheterna att göra ett besök.