Lunds Domkyrka

 

 

Sveriges mest besökta kyrka med över 700 000 besök och 85 000 gudstjänstfirare varje år. 

 

Då Lunds biskop år 1103 upphöjdes till ärkebiskop över Norden intensifierades arbetet med den kyrka som skulle bli dagens domkyrka. Stenhuggare från Rhentrakten och Italien kallades till Lund för att skapa denna mäktiga katedral under ledning av en arkitekt vid namn Donatus. Den förste ärkebiskopen Ascer invigde kryptans högaltare år 1123 och 1145 kunde hans efterträdare Eskil, ”i sitt hjärtas glädje”, inviga högaltaret. 

Besök i Lunds Domkyrka

Sedan år 1145 har kyrkan varit ett centrum för människors andliga sökande och idag kommer ca 700 000 personer hit varje år för att antigen gå på gudtjänst eller ta del av kyrkans fantastiska historia.

För att alla på bästa sätt ska kunna ta del av Domkyrkan är det viktigt att om man kommer som en grupp anmäler sitt besök i god tid på telefon +46 (0)46-35 88 77. På detta sätt kan de kontrollera tillgängligheten just den tid man önskar komma. Domkyrkan är en levande kyrka där gudstjänst firas flera gånger varje dag, på eftermiddagarna är det ibland begravningsgudstjänst och ibland hålls kryptan stängd för förberedelser av olika slag.

Vid ankomst till Domkyrkan är det också viktigt att anmäla sin grupp hos Domkyrkans vaktmästare (direkt till höger när man kommer in i Domkyrkan) innan rundvandringen påbörjas. För grupper med egen guide tas det ut en visningsavgift om 400 kronor. Denna avgift skal betalas innan visningen börjas. Guidning och fotografering får inte ske i Dopkapellet (norra korsarmen) som är reserverat för enskild andakt. Gruppen skall hållas samlad under visningen. Upplys deltagarna, gärna innan ni går in i Domkyrkan, om vikten av att hålla en dämpad ljudnivå.

Det finns även möjlighet att boka en av Domkyrkans egna guider som kan ta med er på en spännande rundvandring genom Lunds Domkyrka. Guiden levandegör kyrkans historia men berättar också om hur kyrkan används idag. Visningarna tar ca 45 minuter men kan anpassas efter önskemål.

Boka visning
Lund Domkyrka
+46 (0)46 -35 88 77
anita.larsson2@svenskakyrkan.se
www.lundsdomkyrka.se