Nätverksträffar för besöksnäringen

Lunds Turistbyrå anordnar nätverksträffar för Lunds besöksnäring ett antal gånger per år med olika föreläsare inom turismbranschen. Detta är tänkt som ett tillfälle för näringsidkarna att skaffa nya kontakter, lära känna varandra och få lite inspiration. Nätverksträffarna har varit ute på de olika anläggningarna för att de ska kunna visa upp sig och att alla ska få kunskap om vad som finns i vår stad för att kunna bli bättre ambassadörer för Lund. Vi tar gärna emot önskemål om speciella föreläsare eller teman för våra nätverksträffar.