Turiststatistik

Här hittar ni årsstatisken för Lund från 2013 och 2014.

Kommunala turismeffekter Lunds kommun 2014 har utförts av HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne. Nytt för i år är att Tourism in Skåne har upphandlat en ny leverantör för framtagandet av rapporterna. Ovanstående statistik för 2013 och 2014 kommer från samma källa och är jämförbar. Däremot är inte siffrorna jämförbara med tidigare års rapporter som baseras på andra metoder.

Kontaktperson: 
Sofie Svensson, turismutvecklare
sofie.svensson@lund.se, (+46) 46 – 35 59 63

Jenny Larsson, turistbyråansvarig
jenny.larsson@lund.se, (+46) 46 - 35 59 64

 

Fler turister hittar till Lund

Fler turister kommer till och övernattar i Lund. Förra året, 2014, ökade turismomsättningen med 8,5 procent, från 3 207 miljoner kronor till 3 481 miljoner kronor. Det visar HUI Researchs mätning av regionala turismeffekter som Tourism i Skåne beställt.

De kommersiella gästnätterna i Lund har också ökat med totalt 18 procent. Tittar man enbart på de utlänska gästnätterna har ökningen i Lund ökat med 26 procent, enligt siffor från SCB/Tillväxtverket.

Turismen i Lund skapade även sysselsättning vilket motsvarar cirka 2 800 årsverken, och motsvarar 3,7 procent av det totala antalet årsverken i kommunen.

­- Lund fortsätter att uppvisa en mycket positiv turismutveckling. Speciellt glädjande är att de utländska gästnätterna ökade med hela tjugosex procent. Vi hoppas att denna utveckling skall ytterligare förstärkas genom besöksnärings samverkan 2.0 – ett projekt som syftar till att skapa samverkan mellan de olika aktörerna inom besöksnäringen, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lunds kommun.

Han lyfter bland annat SommarLund, Humorfestivalen och Thomanders jul som relativt nya bidrag till att göra Lund attraktivare – året om. Samtidigt menar han att Lund Convention Bureau som med sitt nära samarbete med bland annat Lunds universitet gjort att Lund stärkt sin position som internationell kongress- och konferensstad.

- Vi hoppas givetvis att framtida satsningar på kongress och konferensanläggning ytterligare skall placera Lund på den internationella besökarens karta, säger Per Persson.