Var med och öka Lunds tillväxt

Den globala turismen förväntas växa med 60% till år 2030 medan den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige har som målsättning att
vi ska fördubbla den turistiska omsättningen tills 2020. Detta skapar en stor utmaning men också stora möjligheter för Sverige -och för Lund!

 

För att dra nytta av dessa möjligheter måste Lund arbeta för att vara en hållbar destination som är attraktiv, lönsam och konkurrenskraftig.
Det kan vi uppnå genom strategiskt samarbete, fler upplevelser att sälja till internationella besökare, förbättrad tillgänglighet och en effektiv
marknadsföring.

 

Tillsammans inom Visit Lund gör vi allt detta möjligt!

Visit Lunds Partnerwebb

För den interna kommunikation inom Visit Lund, finns vår partnerwebb där vi informerar om aktiviteter och evenemang inom nätverket, så att alla partners lättare kan hålla sig uppdaterade. Du når den via www.visitlundblogg.se.