möte i Lund, Lund CVB

Aktiviteter under 2015

Årets stora aktivitet är en digital satsning som görs främst på den svenska marknaden men också till viss del mot det danska närområdet. Satsningen genomförs med kommunikationsbyrån Resultify. Syftet är att öka Lunds närvaro digitalt och på det sättet attrahera nya besökare speciellt under sommaren.

 

 

Fokus i Visit Lund kommer även vara bearbetning av turoperatörer, bussresearrangörer genom bland annat medverkan på ITB, världens största resemässa. Andra aktiviteter är lokala visningsresor för mötesköpare samt utökat kontaktnät och synlighet på Lunds universitet. Familj och vänner till studenter i Lund ses också som en målgrupp som kan öka antalet besökare till Lund. Ambitionen är också att fortsätta stärka vårt interna samarbete i form av kickoff, föreläsningar etc.  Det kommer även utarbetas en 3-års plan för att ha en tydlig riktning inför framtiden.