Tillsammans marknadsför vi Lund!

Samverkan, långsiktighet och unicitet är grunden för framgångsrikt arbete gällande utveckling och marknadsföring av en destination utifrån rådande förutsättningar. En orts eller regions attraktivitet som besöksmål, är resultatet av hur faktiska eller potentiella besökare upplever destinationen.

Det senaste året har Lunds kommun och företagare inom besöksnäringen gemensamt arbetat fram vilka utmaningar som finns och tittat på prioriterade övergripande områden att utveckla gemensamt. Arbetet har bestått i nätverksträffar, workshops, arbete i arbetsgrupper och referensgrupper. Arbetet har varit fokuserat på att få igång en fungerande samverkan för besöksnäringen samt att skapa ett antal aktiviteter för att nå potentiella besökare inom de prioriterade målgrupperna som finns gemensamt för besöksnäringen i Lund. Detta arbete tillsammans med tidigare analyser har resulterat i ett gemensamt förslag från kommunen och besöksnäringen som vi valt att kalla Visit Lund (tidigare Lund Samverkan 2.0)

Syfte och övergripande målsättning med projektet är att skapa samverkan mellan de olika aktörerna inom besöksnäringen samt att öka kännedom om Lunds utbud och därmed öka antalet besökare till Lund inom privat- och affärsmarknaden.

Vision och mål

Fokusområden:

- Destinationsutveckling
- Kommunikation

Målbild 2025 – vision och mission

”Lund är en attraktiv stad känd för sin kunskapsturism och sina världsledande kunskapsmöten. Genom engagemang för destinationsutveckling och kommunikation har vi säkerställt en stark tillväxt och lockar en växande ström av nyfikna nationella och internationella besökare.”

Övergripande mål för Visit Lund

•Öka förtroendet för Lund och dess partners genom besöksnäringen och mötesindustrin
•Öka Lunds attraktivitet genom att skapa mervärden för besökaren
•Öka den ekonomiska tillväxten för staden och dess samverkanspartners inom turism och möten

Önskad position

• 31 december 2015: Vi har definierat vår målbild,  Strategier, organisation och mål på plats , Arbetsgrupper igång med sitt arbete

• 30 juni 2016: Arbetsgrupperna har genomfört minst 1 aktivitet

• 31 december 2016: Samlad bild på plats av vad som sker i besöksnäringen, Visit Lund ser framdrift och resultat av strategiarbetet,  Arbetsgrupperna har genomfört aktiviteter och fått resultat

• 31 december 2018: Vi har en inarbetad organisation som uppnår satta mål