Vision och mål

Fokusområden:

 • Destinationsutveckling
 • Kommunikation

Målbild 2025 – vision och mission

”Lund är en attraktiv stad känd för sin kunskapsturism och sina världsledande kunskapsmöten. Genom engagemang för destinationsutveckling och kommunikation har vi säkerställt en stark tillväxt och lockar en växande ström av nyfikna nationella och internationella besökare.”

Övergripande mål för Visit Lund

 • Öka förtroendet för Lund och dess partners genom besöksnäringen och mötesindustrin
   
 • Öka Lunds attraktivitet genom att skapa mervärden för besökaren
   
 • Öka den ekonomiska tillväxten för staden och dess samverkanspartners inom turism och möten

Önskad position

 • 31 december 2016 Samlad bild på plats av vad som sker i besöksnäringen, Visit Lund ser framdrift och resultat av strategiarbetet. 
   
 • 31 december 2018: Vi har en inarbetad organisation som uppnår satta mål 

 • 2021 ska vi ha fördubblat turistomsättningen från 3 miljarder till 6 miljarder