Välkommen till Lund

På dessa sidor kan du som turoperatör eller bussresearrangör få tips på hur du kan ge dina kunder en trevlig upplevelse i Lund.

 

Här finns information om våra sevärdheter, restauranger och hotell som kan ta emot grupper. Du finner även praktisk information om var du till exempel kan parkera din buss i Lund.

 

Vill du ha personlig hjälp är du välkommen att kontakta Jenny Larsson på Lunds Turistbyrå +46 (0)46- 359 59 64, jenny.larsson@lund.se.

Tillsammans marknadsför vi Lund!

Samverkan, långsiktighet och unicitet är grunden för framgångsrikt arbete gällande utveckling och marknadsföring av en destination utifrån rådande förutsättningar. En orts eller regions attraktivitet som besöksmål, är resultatet av hur faktiska eller potentiella besökare upplever destinationen.

Det senaste året har Lunds kommun och företagare inom besöksnäringen gemensamt arbetat fram vilka utmaningar som finns och tittat på prioriterade övergripande områden att utveckla gemensamt. Arbetet har bestått i nätverksträffar, workshops, arbete i arbetsgrupper och referensgrupper. Arbetet har varit fokuserat på att få igång en fungerande samverkan för besöksnäringen samt att skapa ett antal aktiviteter för att nå potentiella besökare inom de prioriterade målgrupperna som finns gemensamt för besöksnäringen i Lund. Detta arbete tillsammans med tidigare analyser har resulterat i ett gemensamt förslag från kommunen och besöksnäringen som vi valt att kalla Visit Lund (tidigare Lund Samverkan 2.0)

Syfte och övergripande målsättning med projektet är att skapa samverkan mellan de olika aktörerna inom besöksnäringen samt att öka kännedom om Lunds utbud och därmed öka antalet besökare till Lund inom privat- och affärsmarknaden.

Pressmeddelande


 

Vad händer 2015?

Samverkan 2.0 går nu in på sitt andra år med både nya aktiviter om med nya medlemmar. 2015 års aktiviter kommer att skilja sig lite från 2014 då det kommer bli en större digital satsning. 

Nya medlemmar 2015: Häckeberga Slott, Lunds Konsthall, Lunds Domkyrka, Finn Inn Restaurang & Catering AB, Monika Lenartsson- Auktoriserad Skåneguide, Toyo, Meat, Patisseriet, Klostergatans Vin och Delikatess, The More Hotel, Skånetrafiken och Nova Lund.  

 

Workshop 10/3 -Digital Satsning 2015

Den 10 mars kommer det vara en workshop med fem representanter från näringen och Martina Åkerlund från Lund Convention Bureau och Jenny Larsson från Lunds Turistbyrå. Workshopen kommer att hållas av Fredric Lundgren och Fredrik Ardmar från Resultify och den ska mynna ut i en handlingsplan för den digitala satsningen. Det kommer göras en sommarkampanj och den startar den 1 maj samt att det kommer hållas en workshop till hösten för alla partners i Lund Samverkan 2.0. Den kommer handla om tips och idéer för att utveckla sitt eget företags hemsida.