Välkommen att förlägga ditt möte i Lund

Lund  är en spännande plats för möten. Max IV och ESS är två gigantiska framtidsprojekt inom materialforskning som ska stå klara 2015 respektive 2019. Runt anläggningarna växer nu en helt ny stadsdel fram. I närheten finns också Ideon Medicon Village, en unik forskningsanläggning för life science. Universitetet i Lund är en förutsättning för det starka, högteknologiska näringslivet och listan på lundainnovationer som spridits över världen växer hela tiden.