Att tänka på inför ett möte

För att en konferens eller kongress ska komma till stånd krävs noggrann planering och administration innan under och efter mötet. Det vetenskapliga innehållet är viktigt, men som arrangör har du också ett antal praktiska frågor att besvara.

  • Hur många deltagare förväntas?
  • Vilken lokal passar?
  • Vem tar hand om anmälningarna?
  • Kan vi ansöka om ekonomisktstöd? 
  • Ska kongressen ha en hemsida?
  • Behövs hotellrum, vem administrerar dessa?
  • Ska det finnas ett socialt program?
  • Vilken teknisk utrustning behövs?
  • Hur ska vi hantera abstractprocessen?
  • Vad ska finnas med "kongressmappen"?