Taxi

Taxi

När du ska välja taxi:

  • Tänk på att taximarknaden i Sverige är avreglerad och därför är det viktigt att alltid fråga om priset innan resan börjar.
  • Har du fått fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar.
  • Taxametern ska vara aktiverad under hela resan.
  • Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa. På kvittot anges bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, till exempel förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen. Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du måste reklamera din resa. Vänd dig i första hand till taxibolagets växel.
  • Alla taxibolag måste ange jämförpriser för alla typer av resor. Jämförpriset räknas alltid ut för en så kallad typresa med en sträcka på 10 kilometer som tar 15 minuter. Jämförpriset anges med stora svarta siffror på gul botten. Det högsta jämförpriset som tillämpas av taxifordonet ska vidare anges med extra stora siffror. I Lund är jämförpriset max 300 kr. 

Taxistationer:

Vid centralen, Västra stationstorget