Thomanders jul i Lund

Thomanders jul i Lund

Thomanders Jul är ett nytt, roligt julprojekt i Lund med 1800-tal som tema. Evenemanget genomfördes första gången i december 2012 och blev en succé. Hästdroskor, utomhusteater, julbodar, musikkårer, sångkörer,träff med Tomtemor och Tomtefar - allt med en omisskännlig fläkt av 1800-tal över sig. Detta och mycket annat  får lundabor och tillresta uppleva under de fyra adventshelgerna i december.
 

Familjen Thomander  är frontfigurer för projektet. Johan Henrik Thomander är en intressant och bra representant för 1800-talets Lund. Akademiker, professor, rektor för Universitet, biskop och riksdagsman. Familjen var en av de första i Lund som firade jul som vi gör idag med julgran och julklappar. Numera kan vi få en inblick i hur familjen levde genom att besöka Thomanderska huset på Kulturen i Lund. Särskilt vid juletid när flera av Thomanders jultraditioner hålls vid liv.

Thomanders Jul är ett unikt samarbete mellan näringsidkare, kommunala förvaltningar, ideella föreningar, institutioner, museer och andra besöksmål. 

Thomanders Jul skapar julstämning och atmosfär, allt för att locka fler besökare i juletid. Alla är välkomna, och på sikt ska projektet växa och Lund bli Sveriges "Julstad nummer 1".