Tillgänglighetsguide

Handtag® är en WebGIS applikation som kan samla in och distribuera information för att ge ökad kännedom om tillgängligheten för offentliga platser.

Lunds kommun abonnerar på denna applikation som är en demo-version av HandTag®. Du hittar en länk till tillgänglighetguiden liksom användarhandbok med en instruktion till guiden genom att klicka här.

Med applikationen kan du:

  • Söka information utifrån dina egna kriterier för tillgänglighet
  • Komplettera guiden med information om nya besöksmål.
  • Komplettera med ytterligare information om besöksmål som redan finns med i guiden.
  • Ändra felaktiga uppgifter
  • Rapportera via email till administratören om du inte själv vill knappa in uppgifterna