Lämna ditt evenemangstips!

 

Välkommen att tipsa om evenemang för publicering i Lunds kommuns evenemangskalender! 

Här hittar du tips och instruktioner på hur du publicerar ett evenemang i kalendern på egen hand. Längst ner hittar du länken som leder dig till formuläret för registreringen, samt en guide till hur du fyller i formuläret. 

För att vara med i kalendern måste ditt tips:

·         vara av intresse för både besökare och kommuninvånare i Lunds kommun
·         helt eller delvis äga rum inom kommunens gränser
·         vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten
·         vara något ”utöver de vanliga öppettiderna” som inträffar i en kommersiell verksamhet.

Tänk på!
Evenemangstips som skulle kunna uppfattas som anstötliga eller innehålla religiösa, rasistiska eller sexistiska budskap kommer inte att publiceras. Tips om evenemang som kommer in genomgår granskning och eventuell redigering. Redaktionen ansvarar inte för att tidpunkter, platsangivelser eller andra faktauppgifter i evenemangstipsen stämmer.

För att redaktionen ska ha möjlighet att ta ställning till och publicera ett evenemangstips, skicka gärna in tipset minst tre arbetsdagar innan du vill att evenemanget publiceras.

Är evenemanget även intressant för utländska besökare eller lundabor, skicka en beskrivning på engelska till oss via mail visit@lund.se.

Problem?
Om det är några problem med att fylla i formuläret, om du vill ändra i ditt redan registrerade evenemang eller har andra frågor kring evenemangskalendern, hör av dig till visit@lund.se

Lathund för att registrera evenemang, i pdf    

Öppna formulär för att fylla i dina uppgifter